KAWARASAKIZA
   
Names H˘raiza
Shinboriza
Kawarasakiza
City Edo
History

1656: opening of the Kawarasakiza by Kawarasaki Gonnosuke I.

10th lunar month of 1670: the number of Kabuki theaters in the city of Edo is set to 4 by the authorities. The authorized theaters are the Nakamuraza (in the district of Sakai-ch˘), the Ichimura-Takenoj˘za (Fukiya-ch˘), Moritaza (Kobiki-ch˘) and the Yamamuraza (Kobiki-ch˘).

22nd day of the 7th lunar month of 1690: the zamoto Kawarasaki Gonnosuke I (1596~1690) dies.

1735 ~ 1744: first period of production for the Kawarasakiza since the implementation of the rule limitating the number of theaters in Edo, which receives the license for Kabuki performances from the bankrupt Moritaza.

11th lunar month of 1737: the play "Dan no Ura Kabuto Gunki" is staged for the first time in Edo, at the Kawarasakiza, as a kaomise drama entitled "Urűzuki Ninin Kagekiyo". It is produced with the following casting:

Roles Actors
Kagekiyo lover's Akoya Sodesaki Kikutar˘
Chichibu no Sh˘ji Shigetada Ichikawa Ebiz˘ II
Kagekiyo Ichikawa Danz˘ I
Iba-no-Jűz˘ Kazuyoshi Sakata Sadashir˘
Yat˘ta Nakamura Kichibŕ I

4th day of the 8th lunar month of 1738: the zamoto Kawarasaki Gonnosuke II dies.

24th day of the 1st lunar month of 1775: the zamoto Kawarasaki Gonnosuke III dies.

1790 ~ 1797: second period of production for the Kawarasakiza, which receives the license for Kabuki performances from the bankrupt Moritaza.

4th lunar month of 1792: premiere at the Kawarasakiza of the dance "Tenaraiko", which is performed by the star Iwai Hanshir˘ IV as part of a seven-role hengemono entitled "Kakitsubata Nanae no Someginu".

8th lunar month of 1793: premiere at the Kawarasakiza of the Nagauta-based dance-drama "Tsuki no Kao Monaka no Natorigusa" (commonly called "Oniji Hy˘shimai" in the Kabuki repertoire), which is staged with the following casting:

Roles Actors
Osada Tar˘ ďtani Oniji III
Matsu-no-Mae Iwai Kiyotar˘ II

5th lunar month of 1794: the drama "Yoshitsune Senbon Zakura" is staged for the first time at the Kawarasakiza (only the 4th act) with the following casting: Band˘ Hikosabur˘ III (Minamoto Yoshitsune), Osagawa Tsuneyo II (Shizuka Gozen), Iwai Hanshir˘ IV (Tadanobu, the fox Genkur˘) and Ichikawa Ebiz˘ (Noritsune).

1796: Kawarasaki Ch˘jűr˘ II took the name of Kawarasaki Gonnosuke V and manages the Kawarasakiza up to his death in 1830.

1800 ~ 1808: third period of production for the Kawarasakiza, which receives the license for Kabuki performances from the bankrupt Moritaza.

11th lunar month of 1801: Morita Kan'ya VIII and his son Morita Matakichi respectively take the names of Band˘ Yasosuke I and Morita Kan'ya IX at the Kawarasakiza, performing in the drama "Ume ni Suisen Iro no Udezuku".

6th lunar month of 1802: the drama "Natsu Matsuri Naniwa Kagami" is produced at the Kawarasakiza for the first time, staged with the following casting:

Roles Actors
Danshichi Kurobŕ Ichikawa Omez˘ I
Issun Tokubŕ Ichikawa Iwagor˘
Tsuribune Sabu ďtani Tokuji I
Otatsu Iwai Kumesabur˘ I
Mikawaya Giheiji Kirishima Giemon I
Okaji Osagawa Shichiz˘ II

7th lunar month of 1804: premiere at the Kawarasakiza of Katsu Hy˘z˘ I's natsu ky˘gen "Tenjiku Tokubŕ Ikoku Banashi"; Onoe Matsusuke I achieves a great success playing the role of Tenjiku Tokubŕ (which will become an important one for the best tachiyaku roles for the Otowaya guild) in this drama, which is staged with the following casting:

Roles Actors
The send˘ Tenjiku Tokubŕ, Dainichimaru, the zat˘ Tokuichi, Tsukiwakamaru's wet nurse Iohata Onoe Matsusuke I
The send˘ Tenjiku Tokubŕ (in reality Ogata Jűr˘), Konomura ďinosuke, Mashiba Hisayoshi Iwai Kiyotar˘ II
The send˘ Sakudayű, the ashigaru Saruta Hikozaemon Band˘ Hikozaemon I
The woman diver Moshio Osagawa Shichiz˘ II
The yakko Isohei Ichikawa Raiz˘ III
Takigawa Saky˘ Masakatsu Ichikawa Monz˘
Yoshioka S˘kan, Moku S˘kan, Yatahachi Fujikawa Kanosuke
H˘j˘ Tokigor˘ Ujitsura, Gotahachi Band˘ Zenji II
ďtomo Sagajir˘ Arashi Hinaz˘
Tsukiwakamaru Iwai Iwatar˘
Takigawa Saky˘'s younger sister Princess Orie Iwai Kamejir˘
Princess Orie's wet nurse Sodegaki, Tokubŕ's wife Otsuta Nakayama Tsunejir˘
S˘kan's wife Yűgiri, Katsura Gengo Kunitsugu Sakata Sajűr˘
Tokubŕ's daughter Oshio Sakata Tomikichi
Ushioda Hanroku, the sh˘ya Okiemon Onoe Onoz˘
The priest Sainen Nakamura N˘z˘
Kawakami Gumpei Nakamura Isojűr˘

11th lunar month of 1804: premiere at the Kawarasakiza of Katsu Hy˘z˘ I's kaomise drama "Shitenn˘ Momiji no Edoguma", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Tatsuyasha Gozen, the Mount Katsuragi tsuchi-gumo, S˘ma Tar˘ Yoshikado Onoe Matsusuke I
Sakata Shumenoj˘ Kintoki, Urabe Kageyu Suetake, Usui Yukienoj˘ Sadamitsu, Watanabe Genji Tsuna Ichikawa Omez˘ I
Hirai Yasumasa's wife Izumi Shikibu, S˘ma Tar˘ Yoshikado's younger sister Princess Nanaaya Osagawa Tsuneyo II
The keisei Nishikigi, the yamanba of Mount Ashigara, the fox Fujimori no Kojor˘ Nakayama Tomisabur˘ I
Minamoto Raik˘, the t˘zoku Hakamadare no Yasu (in reality Hirai Yasusuke) Onoe Eizabur˘ I
Hirai Saemonnoj˘ Yasumasa Yamashina Shirojűr˘
The nyűd˘ Inokuma Raiun Band˘ Hikozaemon I

1815 ~ 1817: fourth period of production for the Kawarasakiza, which receives the license for Kabuki performances from the bankrupt Moritaza.

5th lunar month of 1815: premiere at the Kawarasakiza of Tsuruya Nanboku IV's drama "Kakitsubata Iro mo Edozome" (commonly called "Oroku to Gantetsu" or "Dote no Oroku"), which is staged with the following casting:

Roles Actors
Omamori Denbŕ, Sano Jir˘zaemon Ichikawa Danjűr˘ VII
Funabashi Jir˘zaemon, Gantetsu Matsumoto K˘shir˘ V
Manjiya Yatsuhashi, Dote no Oroku Iwai Hanshir˘ V
Kanaya Kingor˘ Seki Sanjűr˘ II
Sadaijin Magoroku Sawamura Shirogor˘ II
Manjiya Taheiji Kataoka Matsusuke II
Kosan Matsumoto Yonesabur˘ II
Tsurigane Yazaemon ďtani Monz˘ I
Tsutaya Sashir˘ Sawamura Kinpei II
Hinin no San Band˘ Tsurujűr˘

7th lunar month of 1815: premiere at the Kawarasakiza of Tsuruya Nanboku IV's drama "Haji Momiji Ase no Kaomise" (commonly called "Date no Jűyaku", in English the ten roles of Date), whose plot and characters belong to the "Meiboku Sendai Hagi" world. Ten hayagawari roles are played by Ichikawa Danjűr˘ VII. It is staged with the following casting:

Roles Actors
Watanabe Gekizaemon, Nikki Danj˘, Dote no D˘tetsu, Ashikaga Yorikane, Takao, Yoemon, Kasane, Masaoka, Arajishi Otokonosuke, Hosokawa Katsumoto Ichikawa Danjűr˘ VII
Yamana Mochitoyo Sawamura Shirogor˘ II
ďba D˘eki Band˘ Zenji II
Yoemon's daughter Oriku Iwai Matsunosuke I
The osh˘ Yűnen, Watanabe Minbunosuke Kataoka Matsusuke II
Tsunasaka Gonbei Ichikawa Danbŕ
Kanesugi Sachűta Ichikawa Heijir˘
Isarago Daiz˘, ďe Onitsura, Gimpachi Ichikawa Danshichi I
Watari Sanpei Band˘ Tsurujűr˘
Shibaura Hayato Ichikawa Enz˘

11th lunar month of 1815: Segawa Tamon I takes the name of Segawa Kikunoj˘ V at the Kawarasakiza, playing in the drama "Yamato Meisho Senbon Zakura".

1st lunar month of 1816: premiere at the Kawarasakiza of Tsuruya Nanboku IV's new year sogamono drama "Nazoraete Fujigane Soga", which was staged with the following casting:

Roles Actors
Kud˘ Saemon Suketsune, Mank˘ (the mother of the Soga Brothers) Suketakaya Takasuke II
Soga no Danzabur˘, Yawata Sabur˘ Yukiuji Seki Sanjűr˘ II
Oni˘ Shinzaemon's ny˘b˘ Tsukisayo, Kobayashi no Asahimaru Iwai Hanshir˘ V
Kud˘ Suketsune's okugata Nagi-no-Ha Nakamura Daikichi I
Tegoshi no Sh˘sh˘ Segawa Kikunoj˘ V
Kewaizaka no Sh˘sh˘, in reality Soga Gor˘ Tokimune Iwai Kumesabur˘ II
ďiso no Tora Ichikawa Dannosuke III
Soga Jűr˘ Sukenari Asao Yűjir˘ I
ďmi Kot˘ta Nariie Sawamura Shirogor˘ II
The Hakone chigo Tojib˘maru Ichikawa Shinz˘ III
Kajiwara Genta Kagesue Band˘ Zenji II
The nakama Buruhei Kirishima Giemon I
Nitta Shir˘ Tadatsune Ichikawa Monzabur˘ II
Izu Jir˘ Sukekane ďtani Oniji IV
Amanawa Yadayű Sawamura Kinpei II
Yawata Yukiuji's wife Mayumi Ichikawa Onoe
Kenmotsu Tar˘'s sister Koyuki Iwai Kaoyo
The okujochű Usami Ichikawa Inasabur˘
The okujochű Kusumi Iwai Kamesabur˘
Kud˘ Inub˘maru Suketomo Seki Kamematsu
Soga no Zenjib˘ Suketakaya Kingor˘
Kajiwara Heiji Kagetaka Suketakaya Ginpachi

3rd lunar month of 1817: premiere at the Kawarasakiza of Tsuruya Nanboku IV's drama "Sakura Hime Azuma Bunsh˘", which is staged with the following casting:

Roles Actors
The priest Seigen, Tsurigane Gonsuke (in reality Shinobu no S˘ta), Inanoya Hanbŕ Ichikawa Danjűr˘ VII
Princess Sakura, Fűrin Ohime, Awazu Toshikane's wife Yabase, the okugata of the Yoshida clan Hanjo Gozen Iwai Hanshir˘ V
Gunjibŕ's daughter Kohina, Katsushika no Ojű Segawa Kikunoj˘ V
Yamada Gunjibŕ, Awazu Rokurosaemon Toshikane Ogino Izabur˘ II
Iruma Akugor˘ ďtani Oniji IV
Zangetsu ďtani Bajű II
Nagaura, Sanukiya Kinbŕ S˘ry˘ Jinroku II
Inanoya Hanjűr˘ Iwai Matsunosuke I
The yakko Gunsuke Asao Yűjir˘ I
Yoshida no Matsuwakamaru Ichikawa Momotar˘ I
Matsui Gengo Band˘ Matajűr˘ III
Awazu Shichir˘, Sentar˘ Ogino Senka

1819 ~ 1822: fifth period of production for the Kawarasakiza, which receives the license for Kabuki performances from the bankrupt Moritaza.

11th lunar month of 1819: Kawarasaki Gonnosuke V produces at the Kawarasakiza the kaomise drama "Yakko Yakko Edo no Hanayari". Premiere of the Nagauta-based dance "Shikakubashira Saru no Kusemai", which is written by Segawa Jok˘ II and stars Ichikawa Danjűr˘ VII in the role of Konoshita T˘kichi.

7th lunar month of 1821: premiere at the Kawarasakiza of Tsuruya Nanboku IV's drama "Tamamo-no-Mae Kumoi no Hareginu", which mixes the sekai of Gion no Ny˘go, the Two Shinbŕ ("Ninin Shinbŕ") and Tamamo-no-Mae. It was staged with the following casting:

Roles Actors
Kohata Saemon Mitsukiyo, Oryű's brother Yokozone Heitar˘, Kisaki, Tamamo-no-Mae, Kyűbi no Kitsune (the nine-tailed fox), Tamaya Shinbŕ Onoe Kikugor˘ III
Nasu Hachir˘, Ukai Kujűr˘, Demura Shinbŕ Seki Sanjűr˘ II
Taikenmon'in, the Miuraya yűjo Kazusano, Nasu Hachir˘'s ny˘b˘ Mome Nakamura Daikichi I
Washizuka Kint˘ji Hidekuni, Takegaki Sagozaemon, Ibara no T˘bŕ Arashi Kanjűr˘ I
Heitar˘'s sister Oryű, the spirit of the willow tree of Meotozaka, Mikuniya Kojor˘ Ichikawa Monnosuke III
Taguma H˘gen Toshitsugu Asao Tomoz˘ II
The toneri Kishi˘, the sarumawashi Yamadani no Sansaku Onoe Tamiz˘ II
The ueki-uri Terashima no Matsu Onoe Matsusuke III
Abe Yasuchika Ichikawa Monzabur˘ II

9th lunar month of 1821: premiere at the Kawarasakiza of Tsuruya Nanboku IV's drama "Kiku no En Tsuki no Shiranami", which was staged with the following casting:

Roles Actors
The r˘nin Ono Sadakur˘, the t˘zoku Akatsuki Hoshigor˘ (in reality Sadakur˘), Onoda Sh˘getsu (in reality Sadakur˘) Onoe Kikugor˘ III
The ishikiri Hotoke Gonbŕ, Kakisaka Sanpei, Amakawaya Igo Seki Sanjűr˘ II
The onna date Kinkanzashi no Okaru, Amakawaya Igo's ny˘b˘ Orin Ichikawa Monnosuke III
En'ya Hangan's k˘shitsu Kaoyo Gozen, the Momonoi okujochű Kakogawa Nakamura Daikichi I
The r˘nin Ono Kurobŕ, the furubone-kai Shimobe Yogor˘ (later the nakama Naosuke) Arashi Kanjűr˘ I
En'ya Nuinosuke (later Hakomochi Sasuke) Onoe Tamiz˘ II
Ishid˘ Kazumanosuke Onoe Matsusuke III
Tanegashima Rokudayű, Hayashi Heinai Band˘ Zenji II
The En'ya koshimoto Ukihashi, later the geisha Oky˘ Ichikawa Takisabur˘
Kond˘ Genshir˘, Uenoya Gor˘za Matsumoto Kingo I
Yamana Jirozaemon, the Ky˘shinji Temple priest Untetsu (in reality the hyakush˘ Yoichibŕ), the old woman Otora ďtani Monz˘ II
The doctor ďta Ry˘chiku, the yanushi Mokuemon Ichikawa Nosuke
Iruma Ushibŕ, Ichirikimasuya Kankur˘ Matsumoto Somegor˘
K˘no Shimagor˘ Moroyasu, Oyamada Gengo, the decchi Yomoda Onoe Senz˘
Isogami G˘suke, the machigakae Inosuke Band˘ Kuniz˘
Kitamura Denji Onoe Harugor˘
The yamabushi Bansh˘in Kaizan, Hanayashiki no Kikuu, Okuno Sachűta Matsumoto Toraz˘

11th lunar month of 1821: premiere at the Kawarasakiza of Tsuruya Nanboku IV's drama "Imoseyama Hitome Senbon", which mixes the "Yoshitsune Senbon Zakura" and "Imoseyama Onna Teikin" worlds. This play is staged with the following casting:

Roles Actors
Taira no Tomomori, Kenmotsu Tar˘, Kawagoe Shigeyori Matsumoto K˘shir˘ V
Shizuka Gozen, Ky˘ no Kimi, Osato Ichikawa Monnosuke III
Sat˘ Tadanobu, Igami no Gonta, Kajiwara Genta Kagesue, Nasu no Yoichi, the farmer Fukashichi Onoe Kikugor˘ III
Minamoto no Yoshitsune, Yazaemon, Irie Tanz˘ Seki Sanjűr˘ II
Kawatsura H˘gen Nakajima Mihoemon IV
Medo no Kata, Kawagoe Shigeyori's wife Nishikigi, Onami Nakamura Daikichi I

1823~1833: sixth period of production for the Kawarasakiza, which receives the license for Kabuki performances from the bankrupt Moritaza.

6th lunar month of 1827: premiere at the Kawarasakiza of Tsuruya Nanboku IV's drama "Hitori Tabi Gojűsan Tsugi", which is staged with the following casting:

Roles Actors
The umakata Sankichi (in reality Date no Yohachir˘, later Nippon Daemon using the name of Kuwanaya Tokuz˘), Akibayama no Sanjakub˘, the carpenter Konishi no Hachi, Hirai Gonpachi, Takemura Sadanoshin Onoe Kikugor˘ III
Teranishi Kanshin (in reality Date no Yosaku, later Nippon Daemon), Honj˘ Sukeichi, the fisherman Mihoshichi, Hokke Ch˘bŕ Band˘ Mitsugor˘ III
Nakano T˘suke (in reality Yui Minbunosuke), Botan Jishi no Hachi, Edobei (in reality Fujikawa Mizuemon), Mamushi no Jirokichi, Banzui Ch˘bŕ Ichikawa Danjűr˘ VII
Fujikawa Kandayű Kataoka Nizaemon VII
ďe's daughter Princess Shigenoi (later the hinin Koman), the keisei Komurasaki, Minbunosuke's wife Onobu Iwai Kumesabur˘ II
Ishii Hanjir˘, Omatsu's sister Osode, the taiko mochi Kisaku Onoe Matsusuke III
The anma Keimasa, later the traveller Yajirobŕ Band˘ Hikozaemon II
The courtesan Iroha, Shinanoya Ohan Band˘ Tamasabur˘ I
Ishii Sanai, Osaragi Sakusuke Naritaya S˘bŕ I
The yakko ďtsu Matahei, Yurugi Shirabenosuke Ogino Izabur˘ III
The pilgrim Gorokichi Ichikawa S˘zabur˘ V
Hy˘zaemon's daughter Yaeume Nakamura Daikichi II
The evil bonze Gantetsu, Obiya Ch˘emon (later the traveller Kitahachi) Kiriyama Monji III
Akazuka Gengo, Yatsuhashi-mura Sajibei ďtani Monz˘ II
ďno Budayű Band˘ Zenji III
Kurihara Tanz˘ Ichikawa Danshir˘ III
Akabaneya Gorosaku Ichikawa Monzabur˘ II
Yamagataya Gihei Sawamura Kawaz˘ I
Yurugi Umanosuke Kataoka Gajűr˘

11th lunar month of 1827: the Kamigata star Nakamura Karoku I arrives at the Kawarasakiza.

9th lunar month of 1829: premiere at the Kawarasakiza of the 4-role hengemono "Hana ni Ch˘ Magaki no Ukareme"; all the roles are performed by Segawa Kikunoj˘ V; the 2nd role, the komori, is still part of the current Kabuki repertoire and is performed independently under the title "Mitsumen Komori".

Dance Musical Ensemble
Kashima Odori Nagauta
Komori Nagauta/Tomimoto
Onna Date Nagauta
Shakky˘ Nagauta

11th lunar month of 1831: Sawamura Gennosuke II takes the name of Sawamura Tossh˘ I at the Kawarasakiza, playing in the drama "Matsu o Chikara Tomoe no Fujinami".

1837~1855: seventh period of production for the Kawarasakiza, which receives the license for Kabuki performances from the bankrupt Moritaza.

3rd lunar month of 1839: premiere at the Kawarasakiza of the dances "Kaminari Send˘", "Yashiki Musume" and "Yuki no Shakky˘". They are part of a 4-dance program, which is entitled "Shiki no Nagame Maru-ni-I no Toshi" [JPN] and which stars the actor Sawamura Tossh˘ I, supported by Ichikawa Ebiz˘ V and Ichikawa Danjűr˘ VIII. This program is about the four seasons, one dance for each season:

Season Title/Music Actors Current title
Spring ďuchi no Hana no En
The festival of the cherry blossoms at the imperial palace
Nagauta
Sawamura Tossh˘ I (Ariwara no Yukihira), Ichikawa Danjűr˘ VIII (a palace attendant) ???
Summer Yűdachi no Choki
The chokibune under a sudden afternoon rain shower (yűdachi)
Tokiwazu
Sawamura Tossh˘ I (send˘), Sawamura Tsukunosuke (kaminari) Send˘
Fall Rangiku no Koch˘
The butterfly (koch˘) on the spreading chrysanthemums (rangiku)
Nagauta/Tokiwazu
Sawamura Tossh˘ I (shiraby˘shi) Yashiki Musume
Winter Shakky˘ no Yuki-geishiki
The legendary stone bridge (shakky˘) in a snowy landscape
Nagauta
Sawamura Tossh˘ I (Hanabusa Tar˘, in reality a shishi), Ichikawa Ebiz˘ V (Fűki Sabur˘, in reality a shishi) Yuki no Shakky˘

9th lunar month of 1839: premiere at the Kawarasakiza of the Kiyomoto-based dance "Shimero Yare Iro no Kakegoe", which is still part of the current Kabuki repertoire under the title "Kanda Matsuri". It stars Sawamura Tossh˘ I, Onoe Eizabur˘ III and Ichikawa Ebiz˘ V.

3rd lunar month of 1840: premiere at the Kawarasakiza of the dance-drama "Kanjinch˘", staged with the following casting:

Roles Actors
Benkei Ichikawa Ebiz˘ V
Togashi Ichikawa Kuz˘ II
Yoshitsune Ichikawa Danjűr˘ VIII

19th day of the 12th lunar month of 1841 [1]: the Nakamuraza, Ichimuraza and Kawarasakiza are ordered to move to the remote district of Asakusa Saruwaka-ch˘.

11th lunar month of 1846: Matsumoto K˘shir˘ VI takes the name of Matsumoto Kinsh˘ I at the Kawarasakiza, playing in the drama "Ichi-no-Tani Yukimi no Takadono".

4th lunar month of 1847: premiere at the Kawarasakiza of the dance-drama "Shiki no Hina Asakusa Hakkei" (commonly called "Ky˘ Ningy˘"), which is staged with the following casting:

Roles Actors
The carver Hidari Jingor˘ Nakamura Utaemon IV
The spirit of the doll Onoe Baik˘ IV
Jingor˘'s wife Otoku Matsumoto Kinsh˘ I

11th lunar month of 1848: premiere at the Kawarasakiza of the dance-drama "Takigi ďyukima no Ichikawa". The leading roles are played by Ichikawa Kodanji IV, Band˘ Mitsugor˘ IV and Ichikawa Danjűr˘ VIII. This dance is still part of the current repertoire and is staged under the title "Yamanba".

1851: Iwai Kumesabur˘ III becomes tateonnagata at the Kawarasakiza. His main stage partner is the young star Ichikawa Danjűr˘ VIII.

7th lunar month of 1852: premiere at the Kawarasakiza of Kawatake Shinshichi II's drama "Jiraiya G˘ketsu Monogatari", which is staged with the following asting:

Roles Actors
Jiraiya Ichikawa Danjűr˘ VIII
Orochimaru, Takasago Yűminosuke Arashi Rikan III
Princess Tagoto, Asazawaya Kishigawa, Princess Teruta Iwai Kumesabur˘ III
Fűki Tar˘, Yashagor˘, Senso D˘jin Ichikawa Kuz˘ II
Kumadeya Yokushir˘, Yakama Shikaroku Asao Okuyama IV

2nd lunar month of 1853: premiere at the Kawarasakiza of the dance "Yanagi no Ito Hikuya Gohiiki"; the role of Sanbas˘ is performed by Arashi Rikaku II.

3rd lunar month of 1854: premiere at the Kawarasakiza of Kawatake Shinshichi II's drama "Miyakodori Nagare no Shiranami", which is staged with the following casting:

Roles Actors
Shinobu no S˘ta (in reality Yamada Rokur˘, a retainer of the Yoshida clan), Minez˘ Ichikawa Kodanji IV
The keisei Hanako, in reality the thief Tengu Koz˘ Kiritar˘, in reality Yoshida Matsuwakamaru Band˘ Shűka I
Katsushika Jűemon Arashi Rikan III
The evil masseur Ushiichi ďtani Tomoemon IV
Hannyo-no-Mae, S˘ta's wife Okaji Ichikawa Dannosuke V
Yoshida Umewakamaru Sawamura Yoshijir˘ I
The yakko Gunsuke Nakamura Kan'emon I

6th lunar month of 1854: premiere at the Kawarasakiza of Shinoda Sasuke's drama "Kumo no Uwasa Onna Narukami", which is staged with the following casting:

Roles Actors
The ama Narukami Band˘ Shűka I
Kumo no Taemanosuke Band˘ Takesabur˘ I
The ama Hakuun (the "white cloud nun") Ichikawa Dannosuke V
The ama Kokuun (the "black cloud nun") Asao Okuyama IV
The ama Sekiun (the "red cloud nun") ďtani Tomomatsu

2nd day of the 10th lunar month of 1855: the Kawarasakiza is destroyed by the Ansei Edo Earthquake (Ansei Edo Jishin).

July 1874: reopening of the Kawarasakiza in the district of Shiba Shinbori-ch˘; Kawarasaki Sansh˘ and Kawarasaki Fukujir˘ respectively take the names of Ichikawa Danjűr˘ IX (not holden for 20 years) and Kawarasaki Gonnosuke VIII. The new Gonnosuke produces in his rebuilt family theater the drama "Shinbutai Iwao no Kusunoki".

October 1874: premiere at the Kawarasakiza of Kawatake Shinshichi II's drama "Kumo no Ueno San'e no Sakumae", which is staged with the following casting:

Roles Actors
K˘chiyama S˘shun Ichikawa Danjűr˘ IX
Sakurai Shinnoj˘ Ichikawa Gonjűr˘
Kaneko Ichinoj˘ Sawamura Tossh˘ II
Matsue Izumo-no-Kami Band˘ Kakitsu I
Kataoka Naojir˘, Sakurai Shinnoj˘ (in reality Kataoka Naojir˘), Katagi Kozaemon Seki Sanjűr˘ IV
The koshimoto Namiji, Michitose Kawarasaki Kunitar˘ II
The courtesan Matsugae, Naojir˘'s wife Omatsu Ichikawa Shinsha
Kurayami no Ushimatsu, Izumiya Seibŕ Kawarasaki Dansh˘
Izumiya's k˘shitsu Omaki Onoe Eizabur˘
Kitamura Daizen Ichikawa Dan'emon I
Miyazaki Kazuma Katsukawa Matakichi

July 1874: premiere at the Kawarasakiza of Kawatake Kinsaku I's Nagauta-based dance-drama "Kotobuki Ninin Sh˘j˘", which was staged with the following casting:

Roles Actors
A sh˘j˘ Ichikawa Danjűr˘ IX
A sh˘j˘ Kawarasaki Kunitar˘ II
The sake peddler K˘fű Seki Sanjűr˘ IV

May 1875: revival at the Kawarasakiza of Kawatake Shinshichi II's drama "Kusunoki-ryű Hanami no Makuhari", which is entitled "Hanamidoki Yui no Makuhari" and is staged with the following casting:

Roles Actors
Marubashi Chűya Ichikawa Sadanji I
Matsudaira Izu-no-Kami, Yui Sh˘setsu Ichikawa Danjűr˘ IX
Kanai Tamigor˘, Motoyoshi Shinhachir˘ Ichikawa Gonjűr˘
The yumishi T˘shir˘ Nakamura Nakaz˘ III
Marubashi Chűya's wife Osetsu Ichikawa Monnosuke V

Spring~Fall 1875: the theater is sold by Kawarasaki Gonnosuke VIII to investors not related to the Kabuki world. They decide to rename it Shinboriza.

October 1875: premiere at the Nakamuraza and the Shinboriza of Takeshiba Kinsaku I's drama "Minori no Aki Seish˘ Denki" [more details].

1877: the Shinboriza goes bankrupt.

Notes

[1] The 19th day of the 12th lunar month of the 12th year of the Tenp˘ era was the 30th of January 1842 in the western calendar.

Within the Kawarasakiza in the 3rd lunar month of 1817
 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News