MINAMIZA - MINAMIGAWA NO SHIBAI
   
Names Minamiza
Minamigawa no Shibai
City Ky˘to
History

3rd lunar month of 1694: the Edo star Ichikawa Danjűr˘ I plays at the Minamigawa no Shibai the role of the wicked priest Narukami in the drama "Narukami Yűjoron". His stage partner in the role of Princess Taema is Mizuki Tatsunosuke I. They also play together the roles of Seigen and Princess Sakura in another drama.

5th lunar month of 1739: first Kabuki adaptation of the puppet theater drama "Hirakana Seisuiki", which is produced by Mizuki Tatsunosuke II for the nadai Hoteiya Umenoj˘ at the Minamigawa no Shibai with the following casting:

Roles Actors
Chidori Segawa Kikujir˘ I
Tomoe Gozen Mizuki Tatsunosuke II
Gonshir˘ Sakakiyama Koshir˘ I
Kajiwara Genta Sakakiyama Shirotar˘ I
Enju Mihogi Gizaemon I
Ofude Arashi Koisa I
Kajiwara Heiji Ichimura Denkur˘
Oyoshi Arashi Tatsusabur˘
Minamoto Yoshitsune Toyota Tomogor˘

1st lunar month of 1745: Chikamatsu Monzaemon's drama "Keisei Hangonk˘" is produced for the first time in Ky˘to, at the Minamigawa no Shibai, with the following casting:

Roles Actors
T˘yama Nakamura Tomijűr˘ I
Matahei Nakamura Shingor˘ I
Utanosuke Band˘ Sukesabur˘ I
Shirojir˘ Somematsu Shichisabur˘ I
Ich˘-no-Mae Nakamura Kumetar˘ I

1st lunar month of 1753: first Kabuki adaptation of the 5 acts puppet theater drama "Yamatogana Ariwara Keizu", which is produced as a new year drama at the Minamigawa no Shibai by Yamashita Matatar˘ I with the following casting:

Roles Actors
Ranpei, Suma no Hy˘e Fujioka Daikichi
Kingo's spouse Kaoyo, Hy˘e's spouse Kishinami Asao Motogor˘ I
Matsukaze, Yomosaku's wife Oriku Yamashita Ugenta II
Ariwara no Yukihira, Katsura Kingo Band˘ Sukesabur˘ I
Tetsugor˘, Yoshizumi Sakakiyama Danshir˘ I
Yoshifusa, the messenger Chűji Yamamoto Koheiji
Kurozuka Heima's wife Murasame, Yomosaku Yamashita Matatar˘ I

2nd lunar month of 1755: first Kabuki adaptation of the 5 acts puppet theater drama "Ono no T˘fű Aoyagi Suzuri", which is produced as a kaomise program at the Minamigawa no Shibai by Sawamura Kunitar˘ I with the following casting:

Roles Actors
Ono no T˘fű Sakakiyama Koshir˘ II
Daroku Kirishima Gizaemon I
Deba Jir˘ Yoshizane Sakata T˘jűr˘ III
Ono no Yorikaze Iwai Somegor˘
Hayanari, Banno Kowamune Nakamura Danz˘
Daroku's sister Onui Sawamura Kunitar˘ I
Takatori Hy˘go, Tatsuki Jinsuke Band˘ Sukesabur˘ I
Deba Jir˘'s wife Sasazuru Sakakiyama Shirotar˘ II
Michikaze Godai Tatsuoka Hisagiku
Minanokawa Gozen Yamashita Ugenta II
Matakur˘ Okada Hikokur˘
Omachi Asao Sh˘matsu

1st lunar month of 1758: first Kabuki adaptation of the puppet theater drama "Gion Sairei Shink˘ki", which was originally written by Asada Icch˘, Nakamura Akei and Toyotake ďritsu in the 12th lunar month of 1757. It is simultaneously staged at the Minamigawa no Shibai and the Kitagawa no Shibai [casting]. The play is produced by Sawamura Kunitar˘ I and Somematsu Matsujir˘ at the Minamigawa no Shibai with the following casting:

Roles Actors
Princess Yuki Arashi Koroku I
Matsunaga Daizen Kasaya Matakur˘ I
Konoshita T˘kichi Nakamura Jűz˘ I
Kan˘nosuke Naonobu, Shinsaku Arashi Sangor˘ II
Konishi Zesai Mimasu Daigor˘ I
Oda Nobunaga Band˘ Toyosabur˘ I
Miyoshi Shurinotayű Masayasu Ogurayama Sentar˘
Shibata Gonroku Katsushige, Konishi Yajűr˘ Nakamura Sh˘z˘
The priest Keikaku Uemura Shinjűr˘
Matsunaga Kit˘ta, Dosu no Kiz˘ Yashio Ikuemon
Kich˘-no-Mae Sawamura Kunitar˘ I
Sog˘ Gumpei, Sat˘ Masakiyo Yamashita Jir˘sa I
T˘kichi's wife Osono Yamashita Rokusabur˘
Keijuin Toyomatsu Kamon
Mori no Ranmaru Nakamura Yaez˘
Zesai's daughter Otsuyu Arashi Hinasuke I
Zesai's ny˘b˘ Sanj˘ Namie I
Yamaguchi Kurojir˘ Somegawa Konobŕ I
Ubajijű Sakakiyama Shirotar˘ II

11th lunar month of 1759: the drama "Yoshitsune Senbon Zakura" is produced for the first time at the Minamigawa no Shibai, starring Arashi Sangor˘ II in the roles of Yoshitsune and Tadanobu.

1st lunar month of 1778: premiere of Namiki Gohŕ's drama "Keisei Hakata Ori" at the Minamigawa no Shibai [picture and details]; it is produced by Mimasu Jirokichi and staged with the following casting:

Roles Actors
Kezori Kuemon Asao Tamejűr˘ I
Kojor˘ Yamashina Jinkichi II
S˘shichi Arashi Ihachi
Kokura Zen'emon Kasaya Matakur˘ II
Kurusuke Asao Toyoz˘ I
Omatsu Arashi Koroku II
Onami Anegawa Minato II
Shima no Koheiji Nakayama Bunshichi I
Mukai Rinzaemon Nakayama Raisuke I

11th lunar month of 1797: great shűmei at the Minamigawa no Shibai for the Ky˘ya guild; Arashi Sangor˘ II and his son Arashi Matsunosuke respectively take the names of Arashi Raishi I (isse ichidai performance in ˘shibai) and Arashi Sangor˘ III, performing together in the kaomise drama "Nanboku Yuki no Miyako".

12th lunar month of 1821: the Edo star Iwai Hanshir˘ V achieves a great success at the Minamigawa no Shibai by playing the seven roles of Tsuruya Nanboku IV's drama "Osome Hisamatsu Ukina no Yomiuri" and the role of Ohatsu in the drama "Kagamiyama".

2nd lunar month of 1823: great shűmei at the Minamigawa no Shibai for the Ky˘ya guild; Arashi Sangor˘ III and his son Arashi Umatar˘ I respectively take the names of Arashi Raishi II and Arashi Sangor˘ IV.

May 1894: revival at the Minamiza of "Unagidani" by the troupe led by Kataoka Gat˘ III.

June 1898: the play "R˘ben Sugi no Yurai", which was originally written for the puppet theater and staged for the first time in February 1887 in ďsaka, is adapted for Kabuki for the first time and staged at the Minamiza with the following casting:

Roles Actors
The priest R˘ben Nakamura Ganjir˘ I
R˘ben's mother Nagisa-no-Kata Nakamura Fukusuke III

December 1906: premiere at the Minamiza of Takayasu Gekk˘'s drama "Sakura Shigure", which is staged with the following casting:

Roles Actors
Haiya Sh˘yű, Sh˘yű's son Sabur˘bŕ Kataoka Gat˘ III
Yoshinodayű, Otoku Nakamura Shibajaku IV

January 1910: Chikamatsu Monzaemon's drama "Onna Goroshi Abura no Jigoku" is staged for the first time in Ky˘to, at the Minamiza with the following casting:

Roles Actors
Kawachiya Yohŕ Jitsukawa Enjir˘ I
Okichi Nakamura Naritar˘ I
Osawa Arashi Rikaku IV
Tokubŕ Onoe Usabur˘ II
Okachi Kataoka Tar˘
Moriemon Arashi Kichisabur˘ VI
Shichizaemon Arashi Ritoku

March 1934: "ďishi Saigo no Ichinichi", the tenth and last play of Mayama Seika's cycle "Genroku Chűshingura" is staged for the first time in ďsaka, at the Naniwaza from the 3rd to 16th of March [casting], and in Ky˘to, at the Minamiza from the 17th to the 27th of March. It is staged at the Minamiza with the following casting:

Roles Actors
ďishi Kuranosuke Band˘ Jusabur˘ III
Isogai Jűr˘zaemon Nakamura Senjaku I
Shizuma, in reality Omino Matsumoto Kingo II
Araki Jűzaemon Arashi Kichisabur˘ VII
Akabane Genz˘ Arashi Kakuz˘ V
Hosokawa Naiki Band˘ Junosuke
Hisanaga Naiki Band˘ H˘suke
Horiuchi Den'emon Ichikawa Dan'en I

December 1950: Matsumoto K˘shir˘ VIII and Nakamura Kanzabur˘ XVII celebrates their shűmei in Ky˘to at the Minamiza.

May 1977: revival at the Minamiza of Katsu Genz˘ III's drama "Ogasawara S˘d˘", which is staged with the following casting:

Roles Actors
Inugami Hy˘bu, Okada Ry˘suke, the yakko Kikuhei (in reality the fox of Mt. My˘jin) Ichikawa Ennosuke III
Ogasawara T˘t˘mi-no-Kami Nakamura Ganjir˘ II
Koheiji Ichikawa Danshir˘ IV
Ogasawara Haito Nakamura Yonekichi IV
Odai-no-Kata, Ohaya Ichikawa Monnosuke VII
Ogasawara Buzen-no-Kami Nakamura T˘z˘ VI

December 1985: Ichikawa Danjűr˘ XII celebrates his shűmei at the Minamiza in Ky˘to, playing the roles of Benkei and Sukeroku in the dramas "Kanjinch˘" and "Sukeroku Yukari no Edo Zakura".

November 1991: Nakamura Ganjir˘ III celebrates his first month of shűmei in Ky˘to at the Minamiza, playing the roles of Kamiya Jihŕ and Fujiya Izaemon in Chikamatsu Monzaemon's masterpiece "Shinjű Ten no Amijima" (the "Kawash˘" scene) and the drama "Kuruwa Bunsh˘" (the "Yoshidaya" scene).

December 1991: Nakamura Ganjir˘ III celebrates his second month of shűmei at the Minamiza, playing the roles of Kameya Chűbŕ and the snake disguised as the dancing girl Hanako in Chikamatsu Monzaemon's masterpiece "Koi Bikyaku Yamato ďrai" (the "Fűin Giri" scene) and the dance "Musume D˘j˘ji".

December 1998: Kataoka Nizaemon XV celebrates his shűmei in Ky˘to at the Minamiza, playing the roles of Fujiya Izaemon and Kumagai Jir˘ Naozane in the dramas "Kuruwa Bunsh˘" and "Kumagai Jin'ya".

September 1999: revival at the Minamiza of Katsu Genz˘ III's drama "Ogasawara S˘d˘", which is staged with the following casting:

Roles Actors
The yakko Kikuhei (in reality the fox of Mt. My˘jin), Ogasawara Haito Nakamura Kanjaku
Okada Ry˘suke, Ogasawara T˘t˘mi-no-Kami Nakamura Hashinosuke
Odai-no-Kata, Ohaya Nakamura Senjaku
Inugami Hy˘bu, Koheiji Ichikawa Somegor˘
Ogasawara Buzen-no-Kami Band˘ Takesabur˘

December 2001: Band˘ Mitsugor˘ X celebrates his shűmei in Ky˘to at the Minamiza, playing the roles of ďtomo no Kuronushi and Sukeroku in the dramas "Tsumoru Koi Yuki no Seki no To" and "Sukeroku Sakura no Futae Obi".

May 2002: Nakamura Kaishun II celebrates his shűmei in Ky˘to at the Minamiza, playing the roles of Princess Yaegaki and Princess Yuki in the dramas "Honch˘ Nijűshik˘" (the "Jusshuk˘" scene) and "Kinkakuji".

December 2002: Onoe Sh˘roku IV celebrates his shűmei in Ky˘to at the Minamiza, playing the roles of Ume˘maru and the wicked moutain priest Narukami in the dramas "Kurumabiki" and "Narukami".

December 2004: Ichikawa Ebiz˘ XI celebrates his shűmei in Ky˘to at the Minamiza, playing the roles of Kamakura Gongor˘ Kagemasa and Sukeroku in the dramas "Shibaraku" and "Sukeroku Yukari no Edo Zakura".

December 2005: Nakamura Ganjir˘ III takes the name of Sakata T˘jűr˘ IV in Ky˘to at the Minamiza, playing the roles of Fujiya Izaemon, Tenmaya Ohatsu and Princess Yaegaki in the dramas "Yűgiri Nagori no Sh˘gatsu", "Sonezaki Shinjű" and "Honch˘ Nijűshik˘". This prestigious name has not been held since the 24th of the 8th lunar month of 1774 (231 years and a few months!).

December 2006: Nakamura Kanzabur˘ XVIII celebrates his shűmei in Ky˘to at the Minamiza, playing the roles of Tadanobu and the shiraby˘shi Hanako in the drama "Yoshitsune Senbon Zakura" and the dance "Musume D˘j˘ji".

December 2007: Nakamura Kinnosuke II celebrates his shűmei in Ky˘to at the Minamiza, playing the roles of Togashi Saemon and Soga Gor˘ in "Kanjinch˘" and "Kotobuki Soga no Taimen".

March 2012: Nakamura Matagor˘ III and his son Nakamura Kash˘ IV celebrate their shűmei in Ky˘to at the Minamiza [more details].

December 2012: Nakamura Kankur˘ VI celebrates his shűmei in Ky˘to at the Minamiza [more details].

December 2013: Ichikawa En'˘ II, Ichikawa Ennosuke IV and Ichikawa Chűsha IX celebrate their shűmei in Ky˘to at the Minamiza [more details].

December 2015: Nakamura Ganjir˘ IV celebrates his shűmei in Ky˘to at the Minamiza [more details].

November 2018: Matsumoto Haku˘ II, Matsumoto K˘shir˘ X and Ichikawa Somegor˘ VIII celebrated their shűmei in Ky˘to at the Minamiza [more details].

The Minamiza
 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News