KITAZA - KITAGAWA NO SHIBAI
   
Names Kitaza
Kitagawa no Shibai
City Ky˘to
History

5th lunar month of 1742: Chikamatsu Monzaemon's play "Shinshű Kawanakajima Kassen", which was originally written for the puppet theater and premiered in the 8th lunar month of 1721 in ďsaka at the Takemotoza, is adapted for Kabuki for the first time, in Ky˘to at the Kitagawa no Shibai, by the sakusha Iwai J˘suke and Katsu S˘suke; the Gidayű musical accompaniment was done by Takemoto Otodayű (singer) and Nozawa Mansuke (shamisen player). This drama is produced by the Sakata Ichitar˘ with the following casting:

Roles Actors
Takeda Shir˘ Katsuyori Yamatoyama Jinzaemon II
Nagao Terutora Sakakiyama Danshir˘ I
Princess Emon Nakamura Kiyosabur˘ I
Naoe Yamashiro-no-Kami Sanetsuna Takenaka Heikichi
Murakami Saemon Yoshikiyo, Hayami Genjűr˘ Mimasu Daigor˘ I
Danj˘'s spouse Matsushima Asao Motogor˘ I
K˘saka Danj˘ Masanobu Tamiya Jűzabur˘ I
Takeda Shingen Mihogi Gizaemon I
Danj˘'s sister Arashi Koroku I
Yamamoto Kansuke Haruyuki Fujioka Daikichi
Kansuke's mother Tamiya Shirogor˘
Okatsu Sakata Ichitar˘

9th lunar month of 1746: the play "Sugawara Denju Tenarai Kagami", which was originally written for the puppet theater and staged for the first time in the 8th lunar month of 1746 in ďsaka at the Takemotoza, is adapted for Kabuki for the first time, produced at the Kitagawa no Shibai, produced by Nakamura Kiyosabur˘ I and staged with the following casting:

Roles Actors
Takebe Genz˘ Anegawa Shinshir˘ I
Kan Sh˘j˘, Matsu˘maru Fujioka Daikichi
Kakuju, Tonami Asao Motogor˘ I
Tatsuta-no-Mae, an unidentified role Nakamura Kiyosabur˘ I

1st lunar month of 1758: first Kabuki adaptation of the puppet theater drama "Gion Sairei Shink˘ki", which was originally written by Asada Icch˘, Nakamura Akei and Toyotake ďritsu in the 12th lunar month of 1757. It is simultaneously staged at the Minamigawa no Shibai [casting] and the Kitagawa no Shibai. The play is produced by Nakamura Kumetar˘ I at the Kitagawa no Shibai with the following casting:

Roles Actors
Princess Yuki, Kich˘-no-Mae Nakamura Kumetar˘ I
Matsunaga Daizen Fujikawa Hachiz˘ I
Konoshita T˘kichi Fujikawa Heikur˘
Kan˘nosuke Naonobu Onoe Montar˘
Konishi Zesai, Shibata Gonroku Katsushige Sakurayama Shirosabur˘ II
Miyoshi Shurinotayű Masayasu, Shinsaku Band˘ Sukesabur˘ I
Keijuin, Zesai's wife Osaji Tatsuoka Hisagiku
Oda Nobunaga Imamura Shichisabur˘ II
Yoshiteru, Shibata Katsumasa Mihogi Fujimatsu
Sog˘ Gumpei, Sat˘ Masakiyo, Asakura Yoshikage Kirishima Shinshir˘
Sechibei, Matsunaga Kit˘ta Arashi Sanohachi
The priest Keikaku Mizuki Kichisabur˘
Zesai's daughter Otsuyu Sanogawa T˘kichi II
Mori no Ranmaru, Ageya Daikichi Tatsuoka Mansaku
Yamaguchi Kurojir˘, Kojibŕ Kirishima Gizaemon I
Osono, Miyoshi's wife Yoshizawa Sakinosuke II
A hinin, Nagase Tanz˘ Sagawa Masugor˘ II

9th lunar month of 1770: premiere at the Kitagawa no Shibai of the drama "Keisei Awa no Naruto", a revision of Chikamatsu Hanji's 1768 puppet drama "Keisei Awa no Naruto", which is produced by Onoe Kumesuke and staged with the following casting:

Roles Actors
Fujiya Izaemon Arashi Sangor˘ II
ďgiya Yűgiri Nakamura Noshio I
Kizaemon Nakamura Jiroza II

3rd lunar month of 1771: first Kabuki adaptation of the puppet theater drama "Imoseyama Onna Teikin", which is produced by Mimasu Tokujir˘ I with the following casting:

Roles Actors
Soga no Emiji, Fukashichi, Kanawa Gor˘ Imakuni Asao Tamejűr˘ I
Sadaka, Omiwa Arashi Hinasuke I
Hinadori, Okiji Sawamura Kunitar˘ I
Daihanji no Kiyosumi, Soga no Iruka Nakayama Raisuke I
Koganosuke Sawamura Tanosuke I
Fujiwara no Kamatari Onoe Shinshichi I
Fujiwara no Tankai, Motome Fujimatsu Sanjűr˘ I
Shibaroku Edosaka Ky˘emon
Princess Tachibana Mimasu Tokujir˘ I
Yukinushi, the decchi Netar˘ Ogino Kichisabur˘
Omiwa's mother Shinozuka S˘za
Miyakoshi Genba Yamashita Shungor˘
Uneme Nakamura Torashichi
Medo-no-Kata Arashi Shigenoi
Soga no Iruka Ichikawa Saiz˘

1st lunar month of 1777: premiere in Ky˘to at the Kitagawa no Shibai of the drama "Keisei Tonoi Zakura", whose plot is very close to Nagawa Kamesuke I's drama "Igagoe Norikake Gappa" and which is produced by Matsuyama Kogenji with the following casting:

Roles Actors
Sasaki Tan'emon, Honda Dainaiki, Uesugi Ieyori Shuzen Onoe Shinshichi I
Karaki Masaemon, Wada Yukie Mihogi Gizaemon II
Sawai Matagor˘, Matagor˘'s mother Narumi, the doctor Sanai Yamamoto Gizaemon
Wada Shizuma Somematsu Shichisabur˘ II
Ishidome Busuke, Uesugi Unai Akisada, Daihachi Asao Toyoz˘ I
Kond˘ Nomorinosuke Matsumoto Tomojűr˘ II
Sawai J˘gor˘, Magoichi Otowa Jiroza II
Otane, Sasao Anegawa Minato II
Osono, Busuke's wife Yamashita Ky˘nosuke

1st lunar month of 1782: the play "Tengajaya-mura" is staged for the first time in Ky˘to. It is produced by Nakayama Ihachi I at the Kitagawa no Shibai with the following casting:

Roles Actors
Adachi Motoemon Kasaya Matakur˘ II
T˘ma Sabur˘emon, Yasuke Mihogi Gizaemon II
Hayase Iori Nakayama Ihachi I
Hayase Genjir˘ Nakamura Noshio II
Somenoi Yoshizawa Iroha I
K˘emon Onoe Kikugor˘ I

9th lunar month of 1801: premiere at the Kitagawa no Shibai of Shiba Shis˘'s drama "Hakone Reigen Izari no Adauchi", which is staged with the following casting:

Roles Actors
Iinuma Katsugor˘ Arashi Sangor˘ III
Sassa Narimasa, Tsukumo Shinzaemon, Omuro Yosenami Onoe Koisabur˘ I
Fudesuke Nakamura Utaemon III
Katsugor˘'s wife Hatsuhana, Yodomachi Gozen Fujikawa Tomokichi I
Sat˘ G˘suke, Takiguchi K˘zuke Asao Kuzaemon I
H˘j˘ Ujimasa Nakayama Bungor˘ I
Tokuemon Mimasu Daigor˘ III
Mandokoro, Fudesuke's wife, Osada Matsumoto Yonesabur˘ I
Iinuma Sanpei Fujikawa Hachiz˘ III

Summer 1802: the play "Ehon Taik˘ki" is staged for the first time in Ky˘to. It is produced by Arashi Sankichi at the Kitagawa no Shibai with the following casting:

Roles Actors
Takechi Mitsuhide, Ch˘zaemon Ichikawa Danz˘ IV
Mashiba Hisayoshi Arashi Kichisabur˘ II
Oda Harunaga Arashi Sangor˘ III
Misao Yoshizawa Iroha I

3rd lunar month of 1808: the drama "Hachijin Shugo no Honj˘", which was originally written for the puppet theater and premiered in the 9th lunar month of 1807 in ďsaka, is adapted for Kabuki by the sakusha Nagawa Kunisuke, Nagawa Tokusuke I and Ichioka Washichi I and staged in Ky˘to at the Kitagawa no Shibai with the following casting:

Roles Actors
Kat˘ Asakiyo Ichikawa Danz˘ IV
Konomura Hayato, Hori Sanzaemon, ďuchi Kanja Yoshihiro Ogino Izabur˘ II
Hinaginu Sawamura Tanosuke II
Otoki, Princess Haru Yoshizawa Sakinosuke IV
Miki-no-Kami, Shinsaku, the old woman Miura Nakayama Raisuke IV
Kojima Masatsugu, Kitabatake Haruo ďtani Tomoemon II
Asakiyo's okugata Hazue, the menoto Yasose Yoshizawa Ayame V
Kat˘ Kazuenosuke Ogawa Kichitar˘ III

6th lunar month of 1821: Katsu Hy˘z˘ I's drama "Kachi Zum˘ Ukina no Hanabure", commonly called "Shirafuji Genta", is revived for the first time, 11 years and 3 months after its premiere in Edo at the Ichimuraza [casting]. It is staged in Ky˘to at the Kitagawa no Shibai with the following casting:

Roles Actors
The sum˘ wrestler Shirafuji Genta Band˘ Mitsugor˘ III
The courtesan Oshun Iwai Hanshir˘ V
Gonsuke, the rice dealer Sakama Denbŕ Matsumoto K˘shir˘ V
Tomihachi Sawamura Gennosuke II
Tsugawa Mondo Asao Yűjir˘ I
Tsugawa Katsujir˘ Ichikawa Shinz˘ III
Shioda Bannoshin Band˘ Mitsuemon I
Gonsuke's wife Otori Ichikawa S˘zabur˘ IV
Osawa Iwai Matsunosuke I
Osawa's sister Otomi Arashi Rik˘ I
Oshun's mother Okaya Sawamura Ch˘shir˘ II

11th lunar month of 1822: premiere at the Kitagawa no Shibai of the drama "Kajiwara Heiz˘ Kitai no Ishikiri", a new version of the third act of "Miura no ďsuke K˘bai Tazuna", revised by Kanazawa Ryűgoku I. It is staged with the following casting:

Roles Actors
Kajiwara Heiz˘ Kagetoki Nakamura Utaemon III
Rokur˘dayű Asao Kuzaemon I
Kozue Fujikawa Tomokichi II
Matano Gor˘ ďtani Tomoemon II
ďba Sabur˘ Asao Okuyama III

3rd lunar month of 1833: premiere at the Kitagawa no Shibai of "Hana Fubuki Koi no Tekagami", which is staged with the following casting:

Roles Actors
Kan˘ Shirojir˘ Nakamura Utaemon III
Koyuki Nakamura Tomijűr˘ II
Iwakiya T˘zabur˘ Band˘ Jutar˘ I
Utanosuke Onoe Tamiz˘ II

6th lunar month of 1835: the play "Sesshű Gapp˘-ga-Tsuji", which was originally written for the puppet theater and staged in the 2nd lunar month of 1773, is adapted for Kabuki for the first time, in Ky˘to at the Kitagawa no Shibai, with the following casting:

Roles Actors
Tamate Gozen Yamashita Kinsaku IV
Gapp˘ D˘shin Asao Kuzaemon II
Takayasu Shuntokumaru Nakayama Yoshio II
Princess Asaka Nakamura Tomisabur˘
Gapp˘'s wife Otoku Nakamura Shikinosuke
The yakko Irihei Jitsukawa Enzabur˘ I

4th lunar month of 1866: Nakamura Shibanosuke takes the name of Nakamura Shibajaku II at the Kitagawa no Shibai, playing 4 roles in the drama "Meiboku Sendai Hagi".

December 1888: Arashi Wasabur˘ III takes the name of Arashi Tokusabur˘ V at the Kitagawa no Shibai.

1893: the Kitaza is definitively destroyed during the widening work of the Shij˘ avenue in Ky˘to.

 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News