ďNISHI NO SHIBAI - CHIKUGOZA
   
Names Chikugoza
Chikugo no Shibai
ďnishi no Shibai
City ďsaka
History

1st lunar month of 1742: premiere at the ďnishi no Shibai of the play "Narukami Fud˘ Kitayama Zakura", which is produced by Sadoshima Ch˘gor˘ I and stars Ichikawa Ebiz˘ II with the following casting:

Roles Actors
Narukami, Kumedera Danj˘, Fűd˘ My˘˘ Ichikawa Ebiz˘ II
Princess Taema Onoe Kikugor˘ I
Hayashi Dennai Yamamoto Ky˘shir˘ I
Hata no Minbu, Hakuunb˘ (the Buddhist monk white cloud) Sadoshima Ch˘gor˘ I
Takino Yamashita Kinsaku I
Bun'ya Toyohide, Harukaze's concubine Koiso Shibazaki Taminosuke
Hayagumo no ďji Nakamura Jiroza I
Yatsurugi Genba Arashi Shichigor˘ I
Ishihara Sehei Yamanaka Heijűr˘ I
Ono no Harukaze Band˘ Toyosabur˘ I
Harukaze's sister Nishiki no Mae Yamatogawa Akashi

12th lunar month of 1745: the drama "Natsu Matsuri Naniwa Kagami" is staged at the ďnishi no Shibai for the first time, produced by Arashi San'emon IV with the following casting:

Roles Actors
Danshichi Kurobŕ Nakayama Shinkur˘ I
Issun Tokubŕ Sakurayama Shirosabur˘ II
Tsuribune Sabu Arashi Shinpei I
Otatsu, Okaji Arashi Koroku I
Mikawaya Giheiji Fujikawa Hanzabur˘ II

The same play is simultaneously produced at the Naka no Shibai [casting], Kado no Shibai [casting] and ďnishi no Shibai.

12th lunar month of 1768: the play "Futatsu Ch˘ch˘ Kuruwa Nikki" is simultaneously staged at the ďnishi no Shibai and the Naka no Shibai. The actors Arashi Hinasuke I and Nakayama Bunshichi I, compete for the best performance in the role of Nuregami Ch˘gor˘ and the title of ďsaka best tachiyaku. "Futatsu Ch˘ch˘ Kuruwa Nikki" is produced at the ďnishi no Shibai by Yamashita Yaoz˘ I with the following casting:

Roles Actors
The sum˘ wrestler Nuregami Ch˘gor˘ Arashi Hinasuke I
Hanaregoma Ch˘kichi Fujikawa Hachiz˘ I
Hashimoto Jibuemon, Ok˘ Arashi Kichisabur˘ I
Jűjibŕ Nakayama Raisuke I
Azuma Sawamura Kunitar˘ I
Oseki, Yogor˘ Arashi San'emon V

2nd lunar month of 1788: premiere at the ďnishi no Shibai of the drama "Gishinden Yomikiri K˘shaku". A drama written by Nagawa Shimesuke I, Namiki Sh˘z˘ II, Tatsuoka Mansaku and Shimada Tsuruz˘. It was supposed to be staged first in Ky˘to at the beginning of the month at the Nishi no Shibai but the theater was destroyed by fire the 29th day of the 1st lunar month. The troupe goes to ďsaka to perform at the ďnishi no Shibai and to celebrate the shűmei of Kataoka Nizaemon VII. "Gishinden Yomikiri K˘shaku" is staged with the following casting:

Roles Actors
En'ya Hangan, Koharuya Yashichi (in reality Senzaki Yagor˘) Arashi Sangor˘ II
The koshimoto Otaka, Oran-no-Kata Sawamura Kunitar˘ I
ďboshi Yuranosuke, Nikki Tamon-no-Kami Nakamura Jűz˘ II
Kaoyo Gozen, Okaru, Osono Yoshizawa Iroha I
Hayano Kanpei, Uekiya Mokuemon (in reality Takemori Kitahachi) Anegawa Shinshir˘ III
Yakushiji Jirozaemon, Sagisaka Bannai (in reality Teraoka Heiemon), ďta Ry˘chiku Kataoka Nizaemon VII
Ishid˘ Umanoj˘, the D˘rakuji osh˘ (in reality Hara Goemon) Otowa Jirosabur˘ II
Momonoi Wakasanosuke, Kisanta (in reality Yazama Jűtar˘) Arashi Kichisabur˘ II
K˘ no Moron˘, ďboshi Rikiya, Amakawaya Gihei Arashi Hinasuke III
Momonoi's okugata, Konami, Mokuemon's sister Oichi Nakayama Tajir˘
Ono no Kudayű Sawamura Kunijűr˘

5th day of the 2nd lunar month of 1827: a fire breaks out in the Kado no Shibai, destroying the Naka no Shibai, ďnishi no Shibai and Kadomaru no Shibai.

8th lunar month of 1841: great performances of the Edo star Onoe Kikugor˘ III at the ďnishi no Shibai; he plays the roles of ďboshi Yuranosuke, K˘ no Moron˘, Hayano Kanpei and Tonase in the drama "Kanadehon Chűshingura". He also plays the roles of Sakuramaru, Takebe Genz˘ and Kan Sh˘j˘ in "Sugawara Denju Tenarai Kagami". The roles of Okaru, Tonami and Yae are played by Arashi Tokusabur˘ III.

9th lunar month of 1841: Onoe Kikugor˘ III plays at the ďnishi no Shibai the roles of Tokubŕ and Kikuichi in the drama "Tenjiku Tokubŕ Ikoku Banashi". He also plays the roles of Oiwa, Kohei and Yomoshichi in "T˘kaid˘ Yotsuya Kaidan".

11th lunar month of 1843: Arashi Tokusabur˘ III takes the name of Arashi Rikan III at the ďnishi no Shibai.

2nd lunar month of 1847: Nakamura Shibaz˘ I takes the name of Nakamura Gizaemon at the Chikugo no Shibai.

8th lunar month of 1852: premiere at the Chikugo no Shibai of the dance "Ayatsuri Sanbas˘"; the role of Sanbas˘ is performed by Arashi Rikaku II.

5th lunar month of 1854: Ichikawa Danz˘ VI plays for the first time the role of Shunkan in the drama "Heike Nyogo no Shima", which is staged at the Chikugo no Shibai. His stage partners are Nakamura Tamashichi I (Chidori) and Arashi Rikaku II (Senoo Tar˘).

Spring 1860: Nakamura Jakuemon I becomes zagashira at the Chikugo no Shibai and successfully produces the drama "Hime Kurabe Futaba Ez˘ji".

4th lunar month of 1871: Nakamura Umenosuke joins the star Arashi Rikan IV and takes the name of Arashi Kitsusabur˘ IV, playing 3 roles in the drama "Katakiuchi Mid˘ Mae", which is staged at the Chikugo no Shibai.

1872: Jitsukawa Enjaku I becomes zagashira at the Chikugo no Shibai.

October 1873: premiere at the Chikugo no Shibai of Katsu Genz˘ II's drama "Kimi-wa-Fune Nami no Uwajima", which is staged with the following casting:

Roles Actors
Yanbe Seibŕ, the yakko D˘suke Nakamura Fukusuke III
Wake Sanzaemon, Okaku Nakamura Shichigasuke

Ehon banzuke for the drama "Yoshitsune Senbon Zakura", which was produced by the zamoto Nakayama Ushimatsu and staged at the ďnishi no Shibai in 1801

 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News