COMING SOON!
Here was the list of Kabuki actors, dramas and lines we plan to study in the months to come:
  Actors (a)
Playwrights (p)
Lesser known actors (lka)
Plays
(*) to be revised
Lines
April 2017
 

Sakakiyama Danshir˘ I (a)
Sakakiyama Fujisabur˘ (lka)
Sakakiyama Kansuke I (p)
Sakakiyama Onojűr˘ (lka)
Sakakiyama Sengiku (lka)
Sakakiyama Shirojűr˘ (lka)

Gonge
Gonj˘

Sakakiyama Danshir˘ (2)
Sakakiyama Jűtar˘ (2)

May 2017
 

Fukuda Dan'emon (a)
Gatten Yazaemon (a)
Kokon Shinzaemon (a)
ďkuma Utaemon (a)
Sakakiyama Heiemon (lka)
Sakata Seiemon (lka)
Sawai Sonoemon (a)
Shibazaki Kikuemon (lka)
Shinozuka Jűzaemon (lka)
Somekawa Rokur˘zaemon (lka)
Tsuuchi Han'emon (p)

Daimotsu no Ura
Engakuji
Hanakago
ďuchi
Shika Koroshi

June 2017
 

Matsui K˘z˘ I (p)
Matsui K˘z˘ II (p)
Onoe Kikuz˘ VI (a)

Kari no Tayori

Arashi Matsunoj˘ (6)
Arashi Minshi (6)
Ichikawa Takinoj˘ (3)
Ichikawa Unosuke (3)
Mizuki Somenosuke (3)
Mizuki Tatsunosuke (3)

July 2017
 

Hon'ya Hanshichi (p)
Hon'ya S˘shichi (p)
Kirinoya Shinshichi (lka)
Kiriyama S˘shichi (lka)
Nakamura Tamashichi I (a)

August 2017
 

Masuyama Kinpachi II (p)
Nakamura Denpachi (a)
Suzuki Heihachi (a)

K˘dan Yomiya no Ame

Matsushima Han'ya (4)
Matsushima Sakuya (4)

September 2017
 

October 2017
 

Matsuyama Sanjűr˘ (a)
Onoe Monjűr˘ (lka)
Yamanaka Naojűr˘ (lka)

Marubashi Chűya
Mitsu Ningy˘
Musuko

Nakamura Kan'emon (3)
Nakamura Kannoj˘ (3)
Nakamura Kansuke (2)
Nakamura Kantar˘ (2)

November 2017
 

Fukuchi ďchi (p)

Ky˘kaku Harusame Gasa

December 2017
 

Yamatogawa Jinnosuke (a)
Yamatogawa S˘suke (a)
Yamatoya Jinbŕ IV (a)
Yamatoya Jin'emon (a)
Yamatoyama Kaoru (lka)

Ten'ichib˘ ďoka Seidan

Yamashina Jinkichi (4)
Yamatoya Jinbŕ (4)

 
Others
 

Arashi Hirosabur˘
Arashi Izabur˘ I
Arashi Kanjűr˘ II
Arashi Kan˘
Arashi Wakano II
Asao Daikichi II
Azuma Ichinoj˘ I
Band˘ Daikichi I
Band˘ Jutar˘ III
Band˘ Mitsuemon I
Band˘ Tar˘
Band˘ Toyosabur˘ I
Band˘ Yaenosuke
Daimatsu Hyakusuke
Dekishima Kozarashi I
Dekishima Kozarashi II
Dekishima Sh˘gor˘
Fukuoka Yagoshir˘
Hamazaki Isogor˘
Hanagiri Toyomatsu I
Hanai Saizabur˘ I
Hanai Saizabur˘ III
Ichikawa Aragor˘ III
Ichikawa Arajir˘ I
Ichikawa Ikuz˘
Ichikawa T˘sh˘
Ichimura Tamagashiwa I
Ikushima Daikichi I
Ikushima Jűshir˘
Jitsukawa Enzabur˘ II
Katayama Kozaemon
Katsuyama Matagor˘
Kawarazaki Gonnosuke V
Kirinami Senju I
Kirinami Takie
Kirishima Gizaemon I
Matsumoto Komasabur˘ III
Matsumoto Nazaemon III
Matsushima Han'ya I
Matsushima Kiyozaki
Mikuni Hikosaku II
Mimasu Matsugor˘
Mimasu Mitsugor˘
Miyazaki Giheita
Miyazaki Jűshir˘ I
Miyazaki Jűshir˘ II
Mogami T˘hachi
Murayama Heijűr˘ II
Murayama Jűheiji I
Murayama Shir˘ji
Nakamura Fukuen
Nakamura Jűz˘ IV
Nakamura Kasen I
Nakamura Shirogor˘ III
Nakayama Sayonosuke
Namie Kokan I
Nanboku Sabu II
Naritaya S˘bŕ
Okada Hikokur˘
Onoe K˘z˘ II
Onoe Monzabur˘ IV
Onoe Samon
ďtani Bajű II
Otowa Jirosabur˘ II
Sakata Ichitar˘
Sakata Sajűr˘ I
Sakon Ibŕ
Sawamura Kameemon
Segawa Kamesabur˘
Shinomiya Heihachi I
Sugi Kyűbŕ
Takenaka Heikichi
Takioka Hikoemon
Tamagawa Genzabur˘
Tamekawa Kohy˘e
Toyama Sennosuke
Wakaura Kinjűr˘
Yamakawa Hikozaemon
Yamamoto Hanasato
Yamamura Kazaemon
Yamamura S˘zaemon
Yamanaka Heijűr˘ I
Yamanaka Heijűr˘ II
Yamashita S˘jűr˘
Yasuda Kichiemon
Yokoyama Rokur˘ji I
Yoshida Jűr˘bŕ II
Yoshikawa Tamon I
Yoshioka Motome II

Adayume
Amagoi Gitsune
Asagao Nikki (*)
Benikan
Chichi Morai (*)
Chinsetsu Yumihari Zuki
Ebira no Ume
Edoj˘ no Ninj˘
Ehon Taik˘ki
Ejima Ikushima
Futa Omote D˘j˘ji
Goj˘bashi
Gosho no Goroz˘
Gosho Zakura Horikawa no Youchi
Hane no Kamuro
Hanshichi Torimonoch˘
Hidakagawa Iriai Zakura
Hikosan Gongen Chikai no Sukedachi
Ii Tair˘
Imohori Ch˘ja
Ikkyű Zenji
Inga Koz˘
Itoya no Musume (*)
Jishin Kat˘
Kaidan Kakuidori
Kaijin Bess˘
Kakuju Senzai
Kamakura Hasedera
Kameyama no Adauchi
Kamiyui T˘ji
Kappore
Karigane
Kawash˘ (*)
Keisei Hama no Masago
Keisei Kogane no Shachihoko
Kinai Sumika
Kiri Hitoha
Kitasaga
Koch˘ Gumo
Kome Hyappy˘
K˘monki
Konoshita Kage Hazama Kassen
Kosui Gozabune
K˘yasan
Kurayami no Ushimatsu
Ky˘kaku Harusame Gasa
Matsuura no Taiko (*)
Meikun Gy˘j˘ki
Mekura Hy˘suke
Michiyuki Kotoba no Amaikae
Misao no Hana Toba no Koizuka
Nagamachi Onna no Harakiri
Nakaz˘ Ky˘ran
Nanba Ura
Nanatsu Men (*)
Natane no Ky˘ran
Nezumi Koz˘
Nij˘j˘ no Kiyomasa
Ninin Sanbas˘
Ninin Shinbei
Ochiyo Hanbei
Omitsu Ky˘ran
Onna Danshichi
Onna Kurumabiki
Onna Sadakur˘
ďuchi Tenpen
Rakuda
Saigo no Daihy˘j˘
Saig˘ to Butahime
Sansho Dayű
Sengoku Yashiki
Sesshű Gapp˘-ga-Tsuji
Shidodera
Shigure Saigy˘
Shima Chidori
Shinmon Tatsugor˘
Shirafuji Genta
Shisen Ry˘
Shizuhata Obi
Sh˘chikubai
Sh˘gun Edo o Saru
Sh˘j˘
Soga no Ishidan
Taik˘ Sanbas˘
Tanokyű
Tepp˘ba
T˘yama Zakura
T˘jűr˘ no Koi
Ubume
Uguisuzuka
Ukiyo Buro
Ume Goyomi (*)
Ura Omote Sendai Hagi (*)
Ushiro Men
Utsunoya T˘ge (*)
Usuyuki Michiyuki
Yagura no Oshichi
Yamabuki
Yasha-ga-Ike
Yasui no Hama
Yoshiwara Gitsune
Youchi Soga

Araki Yojibŕ (4)
Arashi Daizabur˘ (7)
Arashi Kangor˘ (2)
Arashi Kankur˘ (4)
Arashi Kichitar˘ (5)
Arashi Mankichi (2)
Arashi Raishi (4)
Arashi Sankatsu (7)
Arashi Tominosuke (4)
Band˘ Kitsujűr˘ (2)
Band˘ Matazaemon (2)
Band˘ Mikiz˘ (2)
Dekishima Kozarashi (4)
Fujikawa Hachitar˘ (4)
Ichikawa Benz˘ (2)
Ichikawa Dansh˘ (3)
Ichikawa Denz˘ (2)
Ichikawa Enjaku (2)
Ichikawa Ensh˘ (3)
Ichikawa Fukuen (2)
Ichikawa Ginnosuke (2)
Ichikawa Jusabur˘ (4)
Ichikawa Kohanji (2)
Ichikawa Koyone (2)
Ichikawa Kuriz˘ (3)
Ichikawa Matsuo (3)
Ichikawa Sanz˘ (3)
Ichikawa Shichiz˘ (4)
Ichikawa Shinsha (2)
Ichikawa Ujimaru (3)
Ichikawa Ukon (2)
Ichiyama Shichiz˘ (3)
Iwai Tatsusabur˘ (2)
Jitsukawa Enr˘ (2)
Kamimura Kichisabur˘ (2)
Kan˘ Minshi (4)
Kataoka Gakusabur˘ (2)
Kataoka Tsuchinosuke (2)
Kirinami Senju (3)
Matsushima Hanshichi (2)
Mimasu Kamez˘ (2)
Nakamura Baika (4)
Nakamura Baishi (4)
Nakamura Denjir˘ (5)
Nakamura Denz˘ (3)
Nakamura Eiz˘ (4)
Nakamura Kasen (2)
Nakamura Kashichi (5)
Nakamura Kazuma (6)
Nakamura Kichigor˘ (2)
Nakamura Kichisabur˘ (4)
Nakamura Kichiz˘ (5)
Nakamura Kosanza (2)
Nakamura Matanosuke (2)
Nakamura Sanzaemon (6)
Nakamura Sennoj˘ (2)
Nakamura Shikimatsu (2)
Nakayama Ihachi (3)
Nanboku Sabu (2)
Ogino Ch˘dayű (3)
Onoe Einosuke (2)
Onoe Umenosuke (3)
Onoe Waichi (2)
Saigoku Hy˘gor˘ (3)
Sawamura Ch˘nosuke (3)
Sawamura Kawaz˘ (2)
Sawamura Kit˘ (4)
Sawamura S˘maru (2)
Sawamura T˘z˘ (3)
Shinomiya Heihachi (2)
Shinozuka Sh˘matsu (2)
Sodesaki Wakano (2)
Sodesaki Wakaura (2)
Somekawa Konohŕ (2)
Suzuki Heizaemon (3)
Takenaka Hatsusabur˘ (3)
Tsutsui Kichijűr˘ (3)
Yamashita Hanzaemon (2)
Yamashita Yaoz˘ (2)
Yamashita Yaoz˘ (2)
Yokoyama Rokur˘ji (2)
Yoshida Jűr˘bŕ (2)
Yoshioka Motome (3)
Yoshizawa Kichijűr˘ (2)

 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News