JANUARY 2004

5 shows in T˘ky˘ (Kabukiza, National Theatre, Asakusa K˘kaid˘), 2 in ďsaka (Sh˘chikuza) and 1 in Ky˘to (Minamiza) !

 • Nakamura Ganjir˘, Nakamura Kichiemon, Nakamura Tomijűr˘ and Nakamura Shibajaku perform at the Sh˘chikuza!
 • Nakamura Shikan, his two sons (Nakamura Fukusuke/Nakamura Hashinosuke) and Band˘ Mitsugor˘ perform at the National Theatre!
 • The Naritaya guild (Ichikawa Danjűr˘/Ichikawa Shinnosuke), the Otowaya guild (Onoe Kikugor˘/Onoe Kikunosuke/Onoe Sh˘roku), Nakamura Jakuemon, Nakamura Kankur˘, Band˘ Tamasabur˘, Matsumoto K˘shir˘ and Nakamura Tokiz˘ perform at the Kabukiza!
 • The Zenshinza troupe performs at the Minamiza!
 • Lots of young talented actors at the Asakusa K˘kaid˘!
 • Kabukiza (T˘ky˘)
  Dates 2 ~ 26 January 2004 (Kotobuki Hatsuharu ďkabuki)
  MatinÚe

  Yoshitsune Senbon Zakura (Torii Mae)

  Takatsuki

  Kanadehon Chűshingura
  (Yamashina Kankyo)

  Shibahama no Kawazaifu

  Evening

  Kamakura Sandaiki
  (Kinugawa-mura Kankyo)

  Ky˘ganoko Musume Ninin D˘j˘ji

  Sato Moy˘ Azami no Ironui (Izayoi Seishin)

  Casting

  Nakamura Jakuemon, Band˘ Tamasabur˘, Ichikawa Danjűr˘, Onoe Kikugor˘, Matsumoto K˘shir˘, Nakamura Tokiz˘, Nakamura Kankur˘, Ichikawa Sadanji, Nakamura Kaishun, Onoe Sh˘roku, Onoe Kikunosuke, Ichikawa Shinnosuke

  Sh˘chikuza (ďsaka)
  Dates 2 ~ 26 January 2004 (Kotobuki Hatsuharu ďkabuki)
  MatinÚe

  Nans˘ Satomi Hakkenden

  Tsuchi-gumo

  Koi Bikyaku Yamato ďrai (Fűin Giri)

  Evening

  Kiichi H˘gen Sanryaku no Maki (Kikubatake)

  Kotobuki Utsubo Zaru

  Ningen Banji Kane no Yo no Naka

  Niwaka Jishi

  Casting

  Nakamura Ganjir˘, Nakamura Kichiemon, Nakamura Tomijűr˘, Nakamura Shibajaku, Kataoka Hidetar˘, Kataoka Gat˘, Nakamura Baigyoku, Nakamura Kanjaku, Nakamura Senjaku, Nakamura Kash˘, Band˘ Takesabur˘, Kataoka Ainosuke, Nakamura Shinjir˘, Kamimura Kichiya, Band˘ Kichiya, Kataoka Shinnosuke, Nakamura Kikaku, Nakamura Tamatar˘, Nakamura Hayato, Nakamura Toranosuke

  National Theatre (T˘ky˘)
  Dates 3 ~ 27 January 2004 (Hatsuharu ďkabuki)
  Program

  Ukiyozuka Hiyoku no Inazuma

 • Kamakura Hasedera
 • Sanza R˘taku
 • Sayaate
 • Modoribashi

  Casting

  Nakamura Shikan, Band˘ Mitsugor˘, Nakamura Fukusuke, Nakamura Hashinosuke

  Comments

  ???

  Asakusa K˘kaid˘ (T˘ky˘)
  Dates 2 ~ 26 January 2004 (Hatsuharu Hanagata Kabuki)
  Program

  Sannin Kichisa Tomoe no Shiranami
  (ďkawabata K˘shinzuka)

  Kenuki

  Yoshitsune Senbon Zakura (Yoshinoyama)

  Casting

  Ichikawa Omez˘, Nakamura Shid˘, Ichikawa Kamejir˘, Nakamura Kantar˘, Nakamura Shichinosuke

  Comments

  The yearly show for young promising actors at the Asakusa K˘kaid˘ in the heart of Asakusa, a lively and colorful neighboorhood that keeps the scent of old Edo.

  Minamiza (Ky˘to)
  Dates 3 ~ 25 January 2004 (Zenshinza K˘en)
  Program

  Yuki Matsuri Gonin Sanbas˘

  Heike Nyogo no Shima (Shunkan)

  T˘nasuya

  Casting

  Nakamura Umenosuke, Kawarasaki Kunitar˘, Nakamura Baijaku, Segawa Kikunoj˘, Yamazaki Ryűnosuke

   
  Search this site powered by FreeFind
    Site map | Disclaimer
  Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News