TACHIBANA NO SHIBAI
   
Names Tachibana no Shibai
Nakamuraza
Tachibanaza
City Nagoya
History

1739: Kabuki performances are forbidden in this theater.

4th ~ 6th lunar months of 1806: tour in Nagoya for a troupe led by Arashi Kichisaburô II, Yoshizawa Iroha I, Arashi Sangorô III, Sawamura Tanosuke II and Nakayama Bungorô I; they perform at the Tachibana no Shibai in dramas like "Keisei Sakura no Shima", "Gion Sairei Shinkôki", "Hirakana Seisuiki", "Sarumawashi Kadode no Hitofushi" or "Komochi Yamanba".

6th lunar month of 1808: tour in Nagoya for a troupe led by Kataoka Nizaemon VII, Nakayama Tomisaburô I, Ogino Izaburô II, Ichikawa Ichizô I, Nakayama Bungorô I and Ichikawa Yaozô IV; they perform at the Tachibana no Shibai in dramas like "Keisei Takasago no Matsu", "Futa Meoto Sarashi no Hinagata" or "Azuma Kagami Mikari no Maki".

7th ~ 10th lunar months of 1821: tour in Nagoya for a troupe led by the Edo star Bandô Mitsugorô III; he puts on at the Tachibana no Shibai classics like "Ichi-no-Tani Futaba Gunki", "Kanadehon Chûshingura", "Hime Komatsu Ne-no-Hi no Asobi", "Awa no Naruto no Shiranami", "Kuruwa Bunshô", "Yoshitsune Senbon Zakura" and "Sumidagawa Gonichi no Omokage".

8th lunar month of 1822: tour in Nagoya for a troupe led by the Edo star Iwai Hanshirô V and the Kamigata actors like Nakayama Shinkurô III, Nakayama Icchô IV and Bandô Jûtarô; they perform at the Tachibana no Shibai in "Ranjatai Nitta Keizu" and "Edo Murasaki Naniwa no Iroage".

4th ~ 6th lunar months of 1828: tour in Nagoya for a troupe led by Arashi Kitsusaburô II, Sawamura Kunitarô II and Ôtani Tomoemon II; they perform at the Tachibana no Shibai in dramas like "Hirakana Seisuiki", "Kuni Namari Futaba no Oizuru", "Katakiuchi Ura no Asagiri" or "Onna Hachinoki".

1870: this theater is renamed Nakamuraza.

1874: this theater is renamed Tachibanaza.

January 1882: tour in Nagoya for a troupe led by Onoe Kikugorô V and Ichikawa Sadanji I, which performs at the Tachibanaza.

The playbill of the Kabuki program at the Tachibana no Shibai in Fall 1877
 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News